Trang chủ » Mobile Computing Solutions » Vehicle Mount Display » 10"

10"

Product Model Name LCD/ Touch Interface Resolution
Màn hình cảm ứng máy tính công nghiệp Vehicle 10.4 inch Nexcom VMD 3002

VMD 3002

10.4" XGA TFT LCD ultraONE+ 1024 x 768 pixels
Màn hình cảm ứng máy tính công nghiệp Vehicle 10.4 inch Nexcom VMD 3110

VMD 3110

10.4" XGA TFT LCD 4 x CVBS, 1 x VGA 1024 x 768 pixels