Trang chủ » Mobile Computing Solutions » Vehicle Mount Display » 7''

7''

Product Model Name LCD/ Touch Interface Resolution
Màn hình cảm ứng máy tính công nghiệp Vehicle 7 inch Nexcom VMD 1000

VMD 1000

7" WVGA TFT LCD propritary LVDS 800 x 480 pixels
Màn hình cảm ứng máy tính công nghiệp Vehicle 7 inch Nexcom VMD 1001

VMD 1001

7" VGA TFT LCD Direct VGA 800 x 480 pixels