Trang chủ » Nền tảng & Dịch vụ Thông minh » Máy tính Edge AI » AI at the Edge

AI at the Edge

Product Model Name CPU AI Accelerator LAN/ COM/ Expansion Power Input
Máy tính nhúng công nghiệp AI Edge Computer Nexcom AIEdge-X®300

AIEdge-X®300

8th/9th Gen Intel® Core™ socket type Processor up to 65W NVIDIA Graphics Card 2/4/2 100VAC to 240VAC
Máy tính nhúng công nghiệp AI Edge Computer Nexcom AIEdge-X®100

AIEdge-X®100

Intel® Apollo Lake N4200 processor (2.50GHz,6W) Google Coral TPU 2/1/1 100VAC to 240VAC
Máy tính nhúng công nghiệp AI Edge Computer Nexcom AIEdge-X®537

AIEdge-X®537

7th Gen Intel® Core™ socket type Processor up to 35W Google Coral TPU 2/2/2 100VAC to 240VAC