Trang chủ » Máy tính công nghiệp tự động hóa IoT » Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng » Applied Panel PC/ Monitor

Applied Panel PC/ Monitor

Panel PC không quạt NEXCOM theo dạng all-in-one tích hợp với một máy tính bo mạch đơn. Bảng điều khiển LCD với đèn nền LED và màn hình cảm ứng thân thiện với người dùng trong khung máy đạt tiêu chuẩn Nema 4 /IP65 nhỏ gọn và mượt mà. Được thiết kế để phục vụ như một nền tảng máy tính công nghiệp linh hoạt và đáng tin cậy, mỗi Panel PC và màn hình là một máy tính nhỏ gọn, tích hợp cao, sẵn sàng kết nối mạng với khả năng kết nối I/O đặc biệt. Máy tính cấp công nghiệp từ NEXCOM được thiết kế để sử dụng trong mọi môi trường công nghiệp nhẹ.

Product Model Name CPU Chipset LCD/ Touch LAN/ COM/ mini-PCIe Fieldbus*
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 8 inch Nexcom APPC 0840T

APPC 0840T

Atom™ E3826 N/A 8" SVGA/ R 5-Wire 2/ 2/ 1 1
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 12.1 inch Nexcom APPC 1245T

APPC 1245T

Celeron® J1900 N/A 12.1" XGA/ R 5-Wire 2/ 2(4)/ 2 1
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 15 inch Nexcom APPC 1540T

APPC 1540T

Celeron® J1900 N/A 15" XGA/ R 5-Wire 2/ 2(4)/ 2 1
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 17 inch Nexcom APPC 1740T

APPC 1740T

Celeron® J1900 N/A 17" SXGA/ R 5-Wire 2/ 2(4)/ 2 1
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 19 inch Nexcom APPC 1940T

APPC 1940T

Celeron® J1900 N/A 19" SXGA/ R 5-Wire 2/ 2(4)/ 2 1
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 15 inch Nexcom APPC 3154

APPC 3154

Celeron® J1900 N/A 15" XGA/ R 5-Wire 2/ 2(4)/ 2 1
Màn hình cảm ứng máy tính công nghiệp 12.1 inch Nexcom APPD 1200T

APPD 1200T

N/A N/A 12.1" SVGA/ R 5-Wire VGA/ DVI-D & USB/ RS-232
Màn hình cảm ứng máy tính công nghiệp 12.1 inch Nexcom APPD 1205T

APPD 1205T

N/A N/A 12.1" XGA/ R 5-Wire VGA/ DVI-D & USB/ RS-232
Màn hình cảm ứng máy tính công nghiệp 15 inch Nexcom APPD 1500T

APPD 1500T

N/A N/A 15" XGA/ R 5-Wire VGA/ DVI-D & USB/ RS-232
Màn hình cảm ứng máy tính công nghiệp 17 inch Nexcom APPD 1700T

APPD 1700T

N/A N/A 17" SXGA/ R 5-Wire VGA/ DVI-D & USB/ RS-232
Màn hình cảm ứng máy tính công nghiệp 19 inch Nexcom APPD 1900T

APPD 1900T

N/A N/A 19" SXGA/ R 5-Wire VGA/ DVI-D & USB/ RS-232