Trang chủ » Máy tính công nghiệp tự động hóa IoT » Máy tính công nghiệp không quạt » Máy tính công nghiệp Atom™ Compact

Máy tính công nghiệp Atom™ Compact

Được hỗ trợ bởi bộ xử lý Intel Atom®, series máy tính công nghiệp không quạt Atom® Compact hỗ trợ I/O hoàn chỉnh. Các mô hình đóng vai trò là trung tâm trong các ứng dụng không gian quna trọng như nhập dữ liệu, biển báo kỹ thuật số, control gateway, hệ thống tự phục vụ, kiốt và điểm bán hàng.

Product Model Name CPU Chipset LAN/ COM/ Expansion Power Input
Máy tính công nghiệp không quạt Nexcom NISE 51

NISE 51

Celeron® Processor N3350 Apollp Lake SoC 2/3/0 DC input 12/24V
Máy tính công nghiệp không quạt Nexcom NISE 50-J1900

NISE 50-J1900

Celeron® processor J1900 Bay Trail SoC 2/3/0 DC input 12V
Máy tính công nghiệp không quạt Nexcom NISE 505

NISE 505

Celeron® processor J1900 Bay Trail SoC 3/1/0 DC input 12V
Máy tính công nghiệp không quạt Nexcom NISE 50

NISE 50

Atom™ E3826 Bay Trail SoC 2/3/0 DC input 24V
Máy tính công nghiệp không quạt Nexcom NISE 108

NISE 108

Celeron™ J3455E Apollo Lake SoC 2/3/mini-PCIe DC input 24V
Máy tính công nghiệp không quạt Nexcom NISE 107-E3940

NISE 107-E3940

Atom® x5-E3940 Apollo Lake SoC 2/2/mini-PCIe DC input 9~30V
Máy tính công nghiệp không quạt Nexcom NISE 107

NISE 107

Atom® x5-E3930 Apollo Lake SoC 2/2/mini-PCIe DC input 9~30V
Máy tính công nghiệp không quạt Nexcom NISE 106-N3710

NISE 106-N3710

Pentium® Processor N3710 Braswell SoC 2/4/ Mini-PCIe DC input 9~30V
Máy tính công nghiệp không quạt Nexcom NISE 105U

NISE 105U

Celeron® Processor J1900 Bay Trail SoC 2/4/ Mini-PCIe DC input 9~30V
Máy tính công nghiệp không quạt Nexcom NISE 105-E3845

NISE 105-E3845

Atom™ E3845 Bay Trail SoC 2/4/ Mini-PCIe DC input 9~30V
Máy tính công nghiệp không quạt Nexcom NISE 105

NISE 105

Atom™ E3826 Bay Trail SoC 2/4/ Mini-PCIe DC input 24V