Trang chủ » Máy tính công nghiệp tự động hóa IoT » Tự động hóa nhà máy » Automation Starter kit

Automation Starter kit

Automation Starter kit

Product Model Name SCADA (HMI) Protocols Controller
Hệ thống kit demo hệ thống điều khiển SCADA và đám mây (Clould) Nexcom iAT2000 Starter Kit

iAT2000 Starter Kit

1x Web SCADA, 1x Cloud SCADA, 6x Local HMI PROFINET, PROFIBUS, DeviceNET, EtherNET/IP, EtherCAT, CANOpen 6x Controller
Hệ thống kit demo hệ thống Nông trại thông minh Nexcom Smart Farming Solution Pack

Smart Farming Solution Pack

eLITE610 Modbus TCP NIFE103 P10 Controller