Trang chủ » Máy tính công nghiệp tự động hóa IoT » Giải pháp IoT » CNC Gateway

CNC Gateway

Product Model Name HW Support OS Supported CNC Controllers Number of CNC Connections
Máy tính nhúng công nghiệp IoT Gateway kết nối CNC lên internet Nexcom NISE105-CNC Gateway

NISE105-CNC Gateway

Windows 7 FANUC MITSUBISHI HEIDENHAIN SEIMENS 5