Trang chủ » Nền tảng & Dịch vụ Thông minh » Bo mạch chủ công nghiệp » Computer-on-Module

Computer-on-Module

NEXCOM Computer-on-Module là một giải pháp tuyệt vời cho các dự án có không gian và khung bị hạn chế. Giải pháp này cung cấp dịch vụ tức thì cho những khách hàng đang tìm kiếm COM và tùy chỉnh bo mạch vào các dự án nhúng. Ngoài giải pháp Máy tính trên Module (Computer-on-Module), NEXCOM còn cung cấp dịch vụ COM Competence Center (CCC) để giúp khách hàng chiến thắng được các dự án và đưa sản phẩm của họ ra thị trường đúng tiến độ.

Product Model Name CPU Chipset Memory
Bo mạch (Computer on Module) COM Express Type 2 Nexcom ICES 267

ICES 267

2nd Gen. Core Mobile processors QM67 8GB DDR3
Bo mạch (Computer on Module) COM Express Type 2 Nexcom ICES 267S

ICES 267S

2nd Gen. Core Mobile processors QM67 8GB DDR3
Bo mạch (Computer on Module) COM Express Type 2 Nexcom ICES 268

ICES 268

3rd generation Core Mobile processors QM77 16GB DDR3
Bo mạch (Computer on Module) COM Express Type 10 Nexcom ICES 501X

ICES 501X

Atom™ E3845/E3826 N/A 4G DDR3L
Bo mạch (Computer on Module) COM Express Type 6 Nexcom ICES 620X

ICES 620X

Atom™ E3845/E3825 N/A 4GB DDR3L- ECC
Bo mạch (Computer on Module) COM Express Type 6 Nexcom ICES 621

ICES 621

Pentium®/ Celeron® Processors N3000 N/A 8GB DDR3L non-ECC
Bo mạch (Computer on Module) COM Express Type 6 Nexcom ICES 667

ICES 667

3rd generation Core Mobile processors QM77 16GB DDR3
Bo mạch (Computer on Module) COM Express Type 6 Nexcom ICES 668

ICES 668

3rd generation Core Mobile processors QM77 16GB DDR3-ECC
Bo mạch (Computer on Module) COM Express Type 6 Nexcom ICES 670

ICES 670

4th generation Core™ mobile processor QM87 16GB DDR3L-ECC
Bo mạch (Computer on Module) COM Express Type 6 Nexcom ICES 673

ICES 673

6th generation Intel® Core™ processor (MCP) N/A 32GB DDR4
Bo mạch (Computer on Module) COM Express Type 6 Nexcom ICES 674

ICES 674

6/7th generation Intel® Core™ processor (MCP) N/A 32GB DDR4
Bo mạch (Computer on Module) COM Express Type 6 Nexcom ICES 675

ICES 675

8th Generation Intel® Core™ Processors (MCP) CM246 32G DDR4