Trang chủ » Giải pháp mạng và truyền thông » Giải pháp an ninh mạng » Desktop - Soc Based Appliance

Desktop - Soc Based Appliance

Product Model Name CPU Chipset LAN/ COM/ Expansion Form Factor
Thiết bị mạng Firewall Appliance công nghiệp Nexcom DNA 1510

DNA 1510

Cavium CN7010 1.2GHz @cnMIPS64 N/A 4 GbE LAN ports Desktop
Thiết bị mạng Firewall Appliance công nghiệp Nexcom DNA 1520

DNA 1520

Cavium CN8120 1.5GHz @ARMv8.1 64bits N/A 1 x 10G combo 1 x 1G combo 4 x 1G copper Desktop
Thiết bị mạng Firewall Appliance công nghiệp Nexcom PDNA 110

PDNA 110

Freescale P2020 Processor, 1.2GHz N/A 2 x Giga WAN port + 8 x Gina LAN port 1U
Thiết bị mạng Firewall Appliance công nghiệp Nexcom PDNA 120

PDNA 120

Annapurna AL312 dual-core 1.7GHz CPU N/A 1 x 1GbE WAN (RJ45) 1 x 1GbE DMZ (RJ45) 6 x 1GbE LAN (RJ45)1 x 1GbE WAN (RJ45), 1 x 1GbE DMZ (RJ45), 6 x 1GbE LAN (RJ45) Desktop
Thiết bị mạng Firewall Appliance công nghiệp Nexcom PDNA 130

PDNA 130

Annapurna AL314 four-core 1.7GHz CPU N/A 1 x 1GbE copper WAN (RJ45), 1 x 1GbE combo DMZ (RJ45+SFP), 16 x 1GbE copper LAN (RJ45), 4 of 16 LAN ports Desktop