Trang chủ » Máy tính công nghiệp tự động hóa IoT » Tự động hóa máy móc » EtherCAT I/O Module

EtherCAT I/O Module

Trong hệ thống điều khiển EtherCAT, các điều khiển chuyển động và I/ O có thể được thực hiện từ xa bằng các EtherCAT I/O Module Slave. NEXCOM cung cấp một loạt các mô-đun nô lệ và các file ESI của chúng để hỗ trợ giao tiếp EtherCAT tiêu chuẩn.

Product Model Name Digital I/O
Module EtherCAT Slave 8 kênh AI + 2 kênh AO + 16 kênh đầu vào/ra số DIO Nexcom NEIO-B1841

NEIO-B1841

16-ch DI/O (DI:PNP/NPN, DO:PNP) 8-ch AI/ 2-ch AO
Module EtherCAT Slave 32 kênh đầu vào/ra số DIO Nexcom NEIO-B1811/B1812

NEIO-B1811/B1812

32-ch DI/DO (DI: PNP, DO: NPN)/ 32-ch DI/DO (DI: PNP/NPN, DO: PNP)
Module EtherCAT Slave 4 cổng COM Nexcom NEIO-B1603

NEIO-B1603

32-ch DO (NPN)/ 32-ch DO (PNP)
Module EtherCAT Slave 32 kênh đầu ra số DO Nexcom NEIO-B1201/B1202

NEIO-B1201/B1202

32-ch DO (NPN)/ 32-ch DO (PNP)
Module EtherCAT Slave 32 kênh đầu vào số DI Nexcom NEIO-B1101/B1102

NEIO-B1101/B1102

32-ch DI (PNP)/ 32-ch DI (PNP/NPN)
Module EtherCAT Slave 4 trục xung đầu ra Nexcom AXE-5904

AXE-5904