Trang chủ » Máy tính công nghiệp tự động hóa IoT » Tự động hóa máy móc » Bộ điều khiển chuyển động EtherCAT

Bộ điều khiển chuyển động EtherCAT

Dựa trên công nghệ EtherCAT, Bộ điều khiển chuyển động EtherCAT – Series  NexMotion NET cung cấp giải pháp điều khiển chuyển động phân tán để hỗ trợ I/O kỹ thuật số, I/O tương tự và trình điều khiển servo.

Bộ điều khiển chuyển động EtherCAT (sê-ri NET) cho phép điều khiển trình điều khiển servo cách xa 100 m bằng lệnh servo nhanh và chính xác.

Product Model Name CPU Operation System Software Real-time Extension
Máy tính nhúng điều khiển EtherCAT Master Nexcom NET 300-ECM

NET 300-ECM

Intel® Core™ i7 -6700TE WES 7 32/64 bit VS 2010, 2012, 2013, 2015 RTX 2012, RTX 2016, RTX64 3.0
Máy tính nhúng điều khiển EtherCAT Master Nexcom NET 200-GMC

NET 200-GMC

Intel® Celeron® J1900 Quad Cord 2.0GHz WES 7 NexGMC NexGMC Runtime
Máy tính nhúng điều khiển EtherCAT Master Nexcom NET 200-ECM

NET 200-ECM

Intel® Celeron® J1900 Quad Cord 2.0GHz WES7 32-bit/ 64-bit VS 2010, 2012, 2013, 2015 RTX 2012, RTX 2016, RTX64 2014, RTX64 3.0