Trang chủ » Mobile Computing Solutions » Modular Vehicle Computer System » First Response Vehicles

First Response Vehicles

Product Model Name CPU LAN/ COM/ Expansion HDMI/ DVI/ VGA Wireless Options
Máy tính công nghiệp không quạt In-Vehicle IP65 Nexcom MVS 2620-IP

MVS 2620-IP

Intel Atom® x7-E3950 2/5/0 VGA WWAN, WLAN
Máy tính công nghiệp không quạt In-Vehicle Nexcom MVS 5600

MVS 5600

Intel® Core™ i3 6100U 2/3/3 1 x VGA 1 x HDMI 2 x WWAN (1 x Voice only) 1 x Wi-Fi 1 x BT
Máy tính công nghiệp không quạt In-Vehicle IP65 Nexcom MVS 5600-IP

MVS 5600-IP

Intel® Core™ i7-6600U i3-6100U 2/5/4 VGA WWAN, WLAN