Trang chủ » Giải pháp mạng và truyền thông

Giải pháp mạng và truyền thông

Mang công nghệ “Edge” đến gần hơn với bạn

Mang công nghệ “Edge” đến gần hơn với bạn

Khi các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông và cloud tiếp tục làm việc hướng tới ảo hóa mạng, họ thường tìm kiếm lời khuyên và giải pháp giúp đẩy nhanh việc áp dụng và đạt được các mục...
Giải pháp công nghiệp Henge™ (Henge™ Industry Solution)

Giải pháp công nghiệp Henge™ (Henge™ Industry Solution)

The HENGE™ Family Cơ sở công nghiệp, hệ thống, máy móc và các thiết bị ngày càng kết nối nhiều hơn vì nó thúc đẩy hiệu quả hoạt động. Để đảm bảo sự cải tiến đi kèm với sự nhất...
Thiết bị ứng dụng mạng

Thiết bị ứng dụng mạng

VoIP Network Application Appliance As more sophisticated demand over increasingly advanced networks, a variety of network communication application solutions are offered, such as media appliances, internet appliances and communication appliances, to create a transparent end-to-end path to deliver video calls, text messaging, location-based...
Thiết bị an ninh mạng

Thiết bị an ninh mạng

To protect customer’s dayily operation in e-business generation, NEXCOM offers the most trustworthy and reliable network security appliance, from wireless network security, security hardware platforms, and network security appliances to network security hardware platforms. Featuring powerful networking performance and a multitude of LAN...