Trang chủ » Giải pháp tự động hóa IoT

Giải pháp tự động hóa IoT

Giải pháp Gateway IoT

Giải pháp Gateway IoT

Bảo trì dự đoán cho phép các nhà sản xuất giải quyết các rủi ro hỏng hóc nằm trong các nhà máy ở giai đoạn đầu. Nhưng việc đưa ra các dự đoán chính xác đòi hỏi các chuyên gia...
Giải pháp công nghiệp 4.0 với Nexcom

Giải pháp công nghiệp 4.0 với Nexcom

NEXCOM vạch ra một kế hoạch chi tiết giải pháp cho công nghiệp 4.0, tích hợp liền mạch giữa sản xuất được kết nối và dữ liệu điện toán đám mây. Tập đoàn kinh doanh giải pháp tự động hóa...
Giải pháp CPS Gateway

Giải pháp CPS Gateway

Nhiều nhà sản xuất đang háo hức khai thác sức mạnh của dữ liệu lớn để tăng khả năng cạnh tranh, cải thiện lợi nhuận và đón đầu xu hướng. Họ đang khám phá Internet of Things (IoT), tạo điều...
Máy móc thông minh

Máy móc thông minh

The convergence of physical and digital worlds is giving rise to the Smart Factory and a new generation of industrial machinery. This new era, known as Industry 4.0., focuses on using the Internet of Things (IoT) and cyber-physical systems to...
Giải pháp điều khiển Robot

Giải pháp điều khiển Robot

Robotics is a perfect example of the move to computerize industrial manufacturing and the smart factory vision put forward by Industry 4.0 and the Internet of Things (IoT). Almost all aspects are digitized, spanning machine control, monitoring, manag......
DCS Controller

DCS Controller

NEXCOM PC-based DCS deployed across control environments by world-class petrochemical manufacturer. More Intelligent, More Efficient Manufacturers face evermore competitive pressures and threats. Every penny of extra cost must be cut and every ounc......