Trang chủ » Tất cả giải pháp » Giám sát tiện ích và môi trường an toàn

Giám sát tiện ích và môi trường an toàn

NEXCOM IoT Solutions tạo điều kiện giám sát an toàn môi trường và tiện ích cho các nhà sản xuất. Nhỏ hay lớn, các nhà máy sử dụng nhiều hệ thống khác nhau để cung cấp và giám sát việc sử dụng nước, không khí, khí đốt, điện và hơi nước cần thiết cho sản xuất.

Trong khi đó, tất cả chất thải rắn, lỏng và khí đi kèm với sản xuất phải được thu gom và xử lý theo tiêu chuẩn quy định. Với nhu cầu đảm bảo tiêu thụ tài nguyên hiệu quả, an toàn tại nơi làm việc, hoạt động thân thiện với môi trường và tuân thủ quy định, các nhà sản xuất phụ thuộc rất nhiều vào việc thu thập dữ liệu thực địa thủ công. Tuy nhiên, thực tế là sử dụng nhiều lao động, dữ liệu không phải là thời gian thực và một sự bất thường đòi hỏi sự chú ý ngay lập tức là không cần thiết.

Về vấn đề này, NEXCOM cung cấp dịch vụ một cửa từ lập kế hoạch đến thực hiện để thực hiện giám sát từ xa, theo thời gian thực. Dựa trên công nghệ Internet of Things (IoT), NEXCOM có thể triển khai cài đặt từ đầu đến cuối để tự động hóa việc thu thập dữ liệu, tích hợp các đám mây riêng, trình bày dữ liệu thời gian thực và xu hướng lịch sử và cảnh báo các nhà khai thác khi có một sự kiện bất thường.

Sơ đồ ứng dụng

Kịch bản ứng dụng

Kiểm soát chất lượng sản xuất: Môi trường phòng sạch là công cụ để chất lượng sản xuất của các bảng mạch in (PCB). Các nhà sản xuất PCB có thể theo dõi và kiểm soát mức độ ô nhiễm, độ ẩm và nhiệt độ để ổn định sản lượng PCB.

Thực hiện các hành động khắc phục

Tích hợp đám mây hỗ trợ giám sát từ xa và tích hợp dịch vụ của bên thứ ba. Các nhà sản xuất có thể chọn nhận thông báo qua email hoặc SMS để cảnh báo cho nhân viên có trách nhiệm, ví dụ: một bộ dữ liệu nằm ngoài phạm vi được chỉ định, cho phép thực hiện các hành động khắc phục kịp thời.

Sản phẩm liên quan

Chia sẻ: