Trang chủ » Nền tảng & Dịch vụ Thông minh » Máy tính Edge AI » Google Cloud IoT Ready Solution

Google Cloud IoT Ready Solution

Google Cloud IoT là một bộ công cụ hoàn chỉnh để kết nối, xử lý, lưu trữ và phân tích dữ liệu cả ở biên và trên đám mây. Nền tảng này bao gồm các dịch vụ đám mây có thể mở rộng, được quản lý hoàn toàn; một ngăn xếp phần mềm tích hợp cho tính toán biên / tại chỗ với khả năng học máy cho mọi nhu cầu IoT của bạn.

Product Model Name CPU Chipset LAN/ COM/ Expansion Power Input
Máy tính nhúng công nghiệp Edge Controller Nexcom NISE 3800E-GCIoT

NISE 3800E-GCIoT

6th gen. Intel® Core™ i7/ i5/ i3 Intel® Q170 3/2/1 x PCIe x4 Optional 24V, 120W or Optional 24V, 180W
Máy tính nhúng công nghiệp IoT Gateway Nexcom NISE 50-GCIoT

NISE 50-GCIoT

Intel Atom® E3826 Bay Trail SoC 2/3/0 DC input 24V