Trang chủ » Giải pháp không dây công nghiệp » Outdoor Wireless Product » HazLoc Product

HazLoc Product

Product Model Name Protocols Wifi Operation Mode EMC Level-4 Power Input
Bộ chuyển đổi Gateway không dây ISA100/WirelessHART Nexcom NIO 200 HAG

NIO 200 HAG

Wireless HART; Modbus TCP Mesh; AP ESD; EFT; Surge PoE; DC 12~48 V
Bộ chuyển đổi Gateway không dây ISA100/WirelessHART Nexcom NIO 200 IAG

NIO 200 IAG

ISA100; Modbus TCP Mesh; AP ESD; EFT; Surge PoE; DC 12~48 V
Bộ chuyển đổi Gateway không dây ISA100/WirelessHART Nexcom NIO 200 IDG

NIO 200 IDG

ISA100; Modbus TCP Mesh; AP ESD; EFT; Surge PoE; DC 12~48 V
Bộ chuyển đổi Gateway không dây ISA100/WirelessHART Nexcom NIO 200 IDR

NIO 200 IDR

ISA100; Modbus TCP Mesh; AP ESD; EFT; Surge PoE; DC 12~48 V