Trang chủ » Giải pháp không dây công nghiệp » Industrial Wireless Product » Gateway công nghiệp

Gateway công nghiệp

Các gateway công nghiệp IoT của NEXCOM, NIO series, giải quyết khoảng cách giao tiếp giữa các nút cảm biến / điều khiển hiện trường và đám mây của khách hàng, cho phép khai thác dữ liệu hiện trường để tối ưu hóa quy trình sản xuất, quản lý từ xa và bảo trì phòng ngừa.

Series NIO cung cấp khả năng thu thập dữ liệu, kết nối IoT, tiện ích giám sát từ xa và độ bền công nghiệp để cung cấp kết nối đầu cuối cho Internet vạn vật công nghiệp (IIoT). Nhắm mục tiêu vào số lượng thiết bị biệt lập tuyệt đối trong các nhà máy, series NIO hỗ trợ  Modbus, kết nối internet và giao thức MQTT để lấy dữ liệu hiện trường từ biên tới đám mây.

Product Model Name Protocols Wifi Operation Mode EMC Level-4 Power Input
Bộ chuyển đổi Modbus Gateway Nexcom NIO 31

NIO 31

Serial raw data - Modbus N/A N/A DC 9~40 V
Bộ chuyển đổi Modbus Gateway Wi-fi/Ethernet Nexcom NIO 51

NIO 51

Modbus TCP/ RTU/ASCII Mesh; Wi-Fi Client Router ESD; EFT 12~48 VDC
Bộ chuyển đổi Modbus Gateway Wi-fi/Ethernet Nexcom NIO 50

NIO 50

Modbus TCP/ RTU/ASCII; MQTT Wi-Fi Client N/A 9~36 VDC