Trang chủ » Bảo mật kỹ thuật số thông minh

Bảo mật kỹ thuật số thông minh

Bảo mật kỹ thuật số thông minh trên tàu (Train Intelligent Digital Security)

Bảo mật kỹ thuật số thông minh trên tàu (Train Intelligent Digital Security)

Tính năng hệ thống Hệ thống giám sát Megapixel IP  Seri NCm camera IP di động lên tới 3MP@ 20fps với tính năng hình ảnh ổn định. Nền tảng NVR chuyên dụng trên xe  Seri nROK 5500 nền tảng NVR được thiết...
An ninh kỹ thuật số thông minh trên xe cảnh sát (Police Car Intelligent Digital Security)

An ninh kỹ thuật số thông minh trên xe cảnh sát (Police Car Intelligent Digital Security)

Giải pháp giám sát thông minh Tính năng hệ thống Hệ thống giám sát Megapixel IP  Seri NCm camera IP di động lên tới 3MP@ 20fps với tính năng hình ảnh ổn định. License Plate Recognition Công nghệ giúp xác...