Trang chủ » Máy tính công nghiệp tự động hóa IoT » Giải pháp IoT » Gói giải pháp IoT

Gói giải pháp IoT

NEXCOM cung cấp một loạt các gói giải pháp IoT để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng. PDM, Bảo trì chẩn đoán dự đoán, là một trong những chủ đề quan trọng nhất trong xu hướng Công nghiệp 4.0. Nexcom đang cố gắng tìm cách để chứng minh với khách hàng của chúng tôi, cho thấy những thành tựu của chúng tôi về chủ đề này, và không gì tốt hơn một bộ demo kích thước nhỏ.

Kit demo này không chỉ là một công cụ để chứng minh năng lực của chúng tôi mà còn có thể được sử dụng cho mục đích giáo dục hoặc đào tạo. Người dùng có thể mô phỏng các hành vi khác nhau của máy móc và học cách phân tích chúng thông qua việc đọc các biểu đồ hoặc đồ họa.

Product Model Name Software PDM SCADA Station Frame Dimension (mm)
Kít máy tính nhúng công nghiệp Nexcom NISE 3700E PDM Solution Pack

NISE 3700E PDM Solution Pack

JMobile IIoT Studio EMonitor (optional) NISE 3700E 720*460*220 mm
Máy tính nhúng tích hợp điều khiển Robot Nexcom PDM300-RBT

PDM300-RBT

Automatically Robot PDM Solution Robot Predictive Diagnostic Maintenance