Trang chủ » Máy tính công nghiệp tự động hóa IoT » Giải pháp IoT

Giải pháp IoT

Giải pháp IoT của NEXCOM được định vị để cho phép các ứng dụng IoT công nghiệp biến đổi dữ liệu thực địa thành thông tin có giá trị, giúp khả năng kinh doanh thông minh trong mỗi ngành dọc. Các giải pháp IoT của NEXCOM hiện thực hóa các ứng dụng IoT đầu cuối (E2E) bằng cách cung cấp nền tảng cloud-ready kết nối các mạng cảm biến, hệ thống thông minh và các cổng cạnh với Wi-Fi diện rộng và tích hợp cloud-ready.

Các giải pháp IoT của NEXCOM bao gồm gateway IoT, nền tảng IoT và các giải pháp Wi-Fi công nghiệp được thiết kế cho tầm nhìn Công nghiệp 4.0 mới cho thành phố thông minh, sản xuất thông minh, lưới điện thông minh, máy móc thông minh và hơn thế nữa. Để cung cấp các giải pháp IoT thực tế cho E2E, NEXCOM đã hợp tác với những nhà xây dựng giải pháp IoT lớn trên toàn thế giới bao gồm Intel, Wind River và IBM.