Trang chủ » Máy tính công nghiệp tự động hóa IoT » Giải pháp IoT » IoT Studio

IoT Studio

NEXCOM Industrial IoT Studio là một công cụ cấu hình dựa trên web, được cung cấp bởi Node.js và IBM Node-RED, để giúp các nhà phát triển tạo các ứng dụng IoT một cách nhanh chóng. Với các hoạt động click, kéo và thả, NEXCOM Industrial IoT Studio có thể đơn giản hóa chu trình phát triển của các ứng dụng IoT, cho phép thử nghiệm ngay lập tức các ý tưởng sáng tạo và biến các triển khai trên quy mô rộng.

Product Model Name HW Support OS Protocols Fieldbus*
Phần mềm xây dựng IoT Gateway Nexcom IoT Studio V1.2

IoT Studio V1.2

NISE 50, CPS100*, CPS200* WES8, Ububtu 14.04/ Microsoft Azure Modbus-TCP Modbus-RTU OPC UA PROFIBUS PROFINET EtherNet/IP