Trang chủ » Giải pháp mạng và truyền thông » Giải pháp an ninh mạng » Module LAN

Module LAN

100G, 40G, 10G, & more

Product Model Name Controller Bypass Link Speed
Module LAN 100GbE Nexcom NC Series

NC Series

Mellanox ConnectX® None 100G
Module LAN 1G Nexcom NI 142CX1

NI 142CX1

Intel® I350AM4 2 (MCU based) 1G
Module LAN Copper Nexcom NI 184CX1

NI 184CX1

Intel® I350AM4 4 (MCU based) 1G
Module LAN Copper/Fiber Port 1GbE Nexcom NI Series

NI Series

Intel® I350 0/1/2/4 1G
Module LAN Fiber Port 40GbE Nexcom NQ Series

NQ Series

Intel® XL710-BM2 None 40G
Module LAN Fiber Port 25GbE Nexcom NV 120F

NV 120F

Intel® XXV710-AM2 None 25G/10G
Module LAN Fiber Port 10GbE Nexcom NX Series

NX Series

Intel® XL710 0/2 10G