Trang chủ » Nền tảng và dịch vụ thông minh

Nền tảng và dịch vụ thông minh

Giải pháp tự phục vụ thông minh

Giải pháp tự phục vụ thông minh

Trong một cửa hàng truyền thống, chủ sở hữu phải lo lắng về việc sắp xếp calàm việc cho nhân viên, chi phí lao động. Để giải quyết những vấn đề này, NexCOBOT dành riêng để phát triển giải pháp...
Giải pháp Smart Shelf cho mục tiêu quảng cáo

Giải pháp Smart Shelf cho mục tiêu quảng cáo

Các nhà khai thác đang triển khai các kệ thông minh để hiểu rõ hơn về hành vi của khách hàng. Với kệ thông minh, các nhà bán lẻ có thể khai thác thông tin nhân khẩu học của khách...
Các kiốt O2O và phân tích kinh doanh giúp tăng doanh số cho các cửa hàng

Các kiốt O2O và phân tích kinh doanh giúp tăng doanh số cho các cửa hàng

Các cửa hàng Online-To-Ofline (O2O) đã cạnh tranh trực tiếp với các nhà bán lẻ trực tuyến để thu hút khách hàng tiềm năng. Để tăng cường sự hiện diện đa kênh, một chuỗi cửa hàng bách hóa ở Tây...
Tăng doanh thu nhờ ki-ốt tự phục vụ

Tăng doanh thu nhờ ki-ốt tự phục vụ

8 Tips for Digital Signage in BTO Operations Thời đại của các ki-ốt tự phục vụ nhà hàng đã bắt đầu, và đó là sự kết thúc của thức ăn nhanh như chúng ta biết. Ki-ốt tự đặt hàng đang...