Trang chủ » Nền tảng & Dịch vụ Thông minh » Fanless Edge Computing System » Neu-X Core

Neu-X Core

Product Model Name CPU Chipset LAN/ COM/ Expansion Memory
Máy tính nhúng công nghiệp (Edge Computing) Nexcom Neu-X100

Neu-X100

Intel® Celeron® N3350 / Pentium® N4200 / Celeron® J3455E N/A 2/2/1 x mini-PCIe, 1 x M.2 M key 2242 1 x DDR3L up to 8G
Máy tính nhúng công nghiệp (Edge Computing) Nexcom Neu-X300

Neu-X300

8th Gen Intel® Core™ socket type processor up to 35W Intel® Q370/H310 PCH 2/3/1 x M.2 E key 2230, 1 x M.2 M key 2280 2 x DDR4 up to 32G