Trang chủ » NEXCOM chuẩn bị những công nghệ với cho 5G

NEXCOM chuẩn bị những công nghệ với cho 5G

NEXCOM chuẩn bị những công nghệ với cho 5G

NEXCOM’s Network and Communication Solutions Group (NCS), nhà cung cấp thiết bị mạng hàng đầu, đã sẵn sàng đương đầu với những thách thức của công nghệ 5G với các giải pháp uCPE (Universal Customer Premise Equipment) mới nhất. Trong quá trình phát triển trong ba năm qua, các giải pháp này được phát triển thông qua sự tham gia tích cực của NCS vào các chương trình tiếp cận sớm của các đối tác chiến lược trong công nghệ mạng. Những nỗ lực cuối cùng cụ thể hóa trong quý này trong một số 5G proof-of-concept (POC) triển khai giữa các vùng khác nhau trên thế giới.

Matthew Liu, Giám đốc Quản lý Dòng sản phẩm của NCS, cho biết “Sự ra đời của 5G đã trở thành động lực cuối cùng để thương mại hóa các công nghệ được thảo luận sôi nổi ngày nay, chẳng hạn như AI, IoT, an ninh mạng và FWA. Do các yêu cầu của eMBB (enhanced Mobile Broadband), URLLC (Ultra Reliable Low Latency Communications) và mMTC (massive Machine Type Communications), tất cả đều rất quan trọng trong thế giới 5G, NEXCOM đã ra mắt thẻ NIC 100G và đang hợp tác với các đối tác chiến lược để tạo ra thẻ 200G / 400G. ”

NEXCOM kỳ vọng rằng công nghệ FWA sẽ thay đổi hoàn toàn cơ sở hạ tầng CNTT bằng cách sử dụng băng thông rộng không dây 5G để thay thế đường dây vật lý cố định. NCS sẽ sớm giới thiệu ra thị trường “NexCPE”, dòng sản phẩm uCPE mới dựa trên FWA (Fixed Wireless Access), như một sự bổ sung đáng hoan nghênh cho danh mục sản phẩm của NEXCOM.

Chia sẻ: