Trang chủ » NEXCOM hợp tác với Google Cloud nhằm mục đích đưa trí thông minh vào mạng Edge

NEXCOM hợp tác với Google Cloud nhằm mục đích đưa trí thông minh vào mạng Edge

Nhà sản xuất phần cứng máy tính công nghiệp NEXCOM đã hợp tác với Google Cloud để đưa trí thông minh và máy học (ML) vào mạng Edge. Với các giải pháp IoT công nghiệp của NEXCOM, khách hàng có thể xây dựng trí thông minh vào các hệ thống tự động hóa công nghiệp và thu thập và khai thác các nguồn dữ liệu mới cho các quyết định kinh doanh thông minh hơn, nhanh hơn, nắm bắt thông tin tốt hơn.

Google Cloud cung cấp nhiều sản phẩm nhằm mục đích giúp khách hàng phát triển và triển khai các thiết bị được kết nối thông minh. Một là Edge TPU (đơn vị xử lý Tensor), là chip AI được xây dựng để chạy các mô hình TensorFlow Lite ML ở Edge. Edge TPU cung cấp hiệu suất cao trên mỗi watt với một footprint, cho phép tập hợp nhiều trường hợp sử dụng. Nó được thiết kế để bổ sung cho Cloud TPU của Google cloud để người dùng có thể tăng tốc đào tạo ML trên cloud, sau đó có suy luận ML nhanh như chớp ở Edge.

Một sản phẩm khác là Cloud IoT Edge, một tập hợp phần mềm mở rộng khả năng AI mạnh mẽ của Google Cloud, cho các cổng và thiết bị được kết nối. Có thể chạy trên các hệ điều hành dựa trên Linux, Cloud IoT Edge bao gồm hai thành phần thời gian chạy là Edge Edge và Edge ML, và có thể tận dụng chip Edge TPU để tăng tốc phần cứng. Không chỉ là người thu thập dữ liệu, các cảm biến sau đó có thể đưa ra các quyết định thông minh, thời gian thực, cục bộ.

NEXCOM tự hào là một trong những đối tác hệ sinh thái IoT của Google Cloud, đã phát triển các thiết bị thông minh như gateway NISE 50-IoT, để tận dụng các cải tiến của Google Cloud IoT. Gateway IoT của NEXCOM có nhiều cách sử dụng khác nhau, như trong các nhà máy, đầu máy, giàn khoan dầu, v.v., và bao gồm một hệ thống được phát triển đặc biệt trên mô-đun (SOM) bao gồm chip phần cứng mới Edge TPU, CPU của hãng NXP và Wi- Fi.

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ sẵn sàng Google Cloud IoT của NEXCOM, hãy truy cập Giải pháp NEXCOM Google Cloud IoT Ready Solution.

Chia sẻ: