Trang chủ » Sản Phẩm » Giải pháp mạng và truyền thông » Giải pháp an ninh mạng » Module LAN » Module LAN Copper/Fiber Port 1GbE Nexcom NI Series

Module LAN Copper/Fiber Port 1GbE Nexcom NI Series

Mã sản phẩm: NI Series
1GbE Copper/Fiber Port LAN Module
Datasheet(PDF)
Chia sẻ:

Module LAN Copper/Fiber Port 1GbE Nexcom NI Series

LAN Features NI 121F
– Controller: Intel® I350AM2x1
– Bypass: 1
– Link Speed: 1G
– Media Type: Fiber
– I/O ports: 2 SFP
NI 140C
– Controller: Intel® I350AM4x1
– Bypass: 0
– Link Speed: 1G
– Media Type: Copper
– I/O ports: 4 RJ45
NI 140F
– Controller: Intel® I350AM4x1
– Bypass: 0
– Link Speed: 1G
– Media Type: Fiber
– I/O ports: 4 SFP

NI 142C
– Controller: Intel® I350AM4x1
– Bypass: 2
– Link Speed: 1G
– Media Type: Copper
– I/O ports: 4 RJ45

NI 142F
– Controller: Intel® I350AM4x1
– Bypass: 2
– Link Speed: 1G
– Media Type: Fiber
– I/O ports: 4 SFP

NI 180C
– Controller: Intel® I350AM4x2
– Bypass: 0
– Link Speed: 1G
– Media Type: Copper
– I/O ports: 8 RJ45

NI 180F
– Controller: Intel® I350AM4x2
– Bypass: 0
– Link Speed: 1G
– Media Type: Fiber
– I/O ports: 8 SFP

NI 184C
– Controller: Intel® I350AM4x2
– Bypass: 4
– Link Speed: 1G
– Media Type: Copper
– I/O ports: 8 RJ45

NI 182-C4F4
– Controller: Intel® I350AM4x2
– Bypass: 2
– Link Speed: 1G
– Media Type: Copper/Fiber
– I/O ports: 4 RJ45/4 SFP

Dimensions PCBA dimension: 167mm x 71.3mm x 1.6mm
Environment Operating temperatures: 0°C~40°C

Storage temperature: -20°C~75°C

Relative humidity: 10%~90% non-condensing

NI 121F (P/N: 10S10121F01X0)

Intel® I350 module 2 fiber ports with 1 bypass segment by PCIe x8 interface with PKG

NI 140C (P/N: 10S10140C01X0)

Intel® I350 module 4 copper ports by PCIe x8 interface with PKG

NI 140F (P/N: 10S20140F01X0)

Intel® I350 module 4 fiber ports with PCIe x8 interface with PKG

NI 142C (P/N: 10SK000NI03X0)

Intel® I350 module 4 copper ports with 2 bypass segment by PCIe x8 interface with PKG

NI 142F (P/N: 10S10142F01X0)

Intel® I350 module 4 fiber ports with 2 bypass segment by PCIe x8 interface with PKG

NI 180C (P/N: 10S10180C01X0)

Intel® I350 module 8 copper ports by PCIe x8 interface with PKG

NI 180F (P/N: 10S10180F01X0)

Intel® I350 module 8 fiber ports with PCIe x8 interface with PKG

NI 184C (P/N: 10S10184C01X0)

Intel® I350 module 8 copper ports with 4 bypass segment by PCIe x8 interface with PKG

NI 182-C4F4 (P/N: 10S10182C02X0)

Intel® I350 module 4 copper+4 fiber ports with 4 bypass segment by PCIe x8 interface with PKG