Trang chủ » Sản Phẩm » Giải pháp mạng và truyền thông » Giải pháp an ninh mạng » Module LAN » Module LAN Fiber Port 10GbE Nexcom NX Series

Module LAN Fiber Port 10GbE Nexcom NX Series

Mã sản phẩm: NX Series
10GbE Fiber Port LAN Module
Datasheet(PDF)
Chia sẻ:

Module LAN Fiber Port 10GbE Nexcom NX Series

LAN Features NX 142F
– Controller: XL710-BM1
– Bypass: 2
– Link Speed: 10G
– Media Type: Multi Mode Fiber
– I/O ports: 4 SFP+
NX 140F
– Controller: XL710-BM1
– Bypass: 0
– Link Speed: 10G
– Media Type: Fiber
– I/O ports: 4 SFP+
NX 120C_C
– Controller: X550-AT2
– Bypass: 0
– Link Speed: 10G
– Media Type: Copper
– I/O ports: 2 RJ45
NX 120F
– Controller: X710-BM2
– Bypass: 0
– Link Speed: 10G
– Media Type: Fiber
– I/O ports: 2 SFP+

NX 121F
– Controller: X710-BM2
– Bypass: 1
– Link Speed: 10G
– Media Type: Fiber
– I/O ports: 2 SFP+

NX 140C2F2
– Controller: X710-TM4
– Bypass: 0
– Link Speed: 10G
– Media Type: Fiber+Copper
– I/O ports: 2 RJ45+2 SFP+

Dimensions PCBA dimension: 167mm x 71.3mm x 1.6mm
Environment Operating temperatures : 0°C~40°C

Storage temperature : -20°C~75°C

Relative humidity : 10%~90% non-condensing

NX 142F (P/N: 10S20142F01X0)
Intel® XL710-BM1 10GbE module 4 fiber ports with 2 bypass segment (multi mode) by PCIe x8 interface with PKG

NX 140F (P/N: 10S20140F01X0)
Intel® XL710-BM1 10GbE module 4 fiber ports by PCIe x8 interface with PKG

NX 120C_C (P/N: 10S20120C00X1)
Intel® X550-AT2 copper ports PCIe x8 interface with PKG

NX 120F (P/N: 10S20120F00X0)
Intel® X710-BM2 10GbE module 2 fiber ports by PCIe x8 interface with PKG

NX 121F (P/N: 10S20121F11X0)
Intel® X710-BM2 10GbE module 2 fiber ports with 1 bypass segment by PCIe x8 interface with PKG

NX 140C2F2 (P/N: 10S20140F14X0)
Intel® X710-TM4 10GbE module 2 copper+2 fiber ports by PCIe x8 interface with PKG