Trang chủ » Mobile Computing Solutions » Railway Computer » Passenger Information System

Passenger Information System

Product Model Name CPU Chipset LAN/ COM/ Expansion Power Input
Máy tính công nghiệp không quạt In-Vehicle Railway EN50155 Nexcom nROK 1020

nROK 1020

Intel Atom® processor dual core x5-E3930 1.8GHz N/A 1/ 7/ 2 x mini-PCIe 24V (Certificated)
Máy tính công nghiệp không quạt In-Vehicle Railway EN50155 Nexcom nROK 6221

nROK 6221

Intel Atom® processor quad core E3950 N/A 2/ 3/ 3 x mini-PCIe 2 x M.2 24 / 36 VDC (9~48VDC) (Certificated)
Máy tính công nghiệp không quạt In-Vehicle Railway EN50155 Nexcom nROK 6221-IP

nROK 6221-IP

Intel Atom® processor quad core E3950 N/A 2/ 3/ 3 x mini-PCIe 2 x M.2 24 VDC (Isolation) (Certificated)
Máy tính nhúng công nghiệp IoT Gateway In-Vehicle Nexcom VTC 1911-IPK

VTC 1911-IPK

Intel Atom® E3815, 1.46GHz N/A 2/ 3/ 2 mini-PCIe 24V (Certificated)
Máy tính công nghiệp không quạt In-Vehicle Railway EN50155 Nexcom VTC 6210-R

VTC 6210-R

Intel® Atom™ E3845 N/A 2/ 3/ 3 mini-PCIe 24V/110V (Certificated) 36V (Compliant)
Máy tính công nghiệp không quạt In-Vehicle Railway EN50155 Nexcom VTC 7220-R

VTC 7220-R

Intel® Core™ i7 4650U N/A 2/ 3/ 4 mini-PCIe 24V/36V/110 (Certificated) 48V (Compliant)