Trang chủ » Nền tảng & Dịch vụ Thông minh » Máy tính công nghiệp Rackmount » Bo mạch máy tính đơn PICMG 1.0/1.3 (PICMG - Single Board Computer)

Bo mạch máy tính đơn PICMG 1.0/1.3 (PICMG - Single Board Computer)

Tuân theo tiêu chuẩn PICMG 1.0 / 1.3, Bo mạch máy tính đơn PICMG (PICMG – Single Board Computer) của NEXCOM có cấu hình I/ O linh hoạt và khả năng mở rộng hệ thống linh hoạt. PICMG SBC với hỗ trợ bảng nối đa năng là lý tưởng cho tự động hóa công nghiệp, các giải pháp điều khiển chuyển động, hệ thống quản lý cơ sở, quản lý giao thông, viễn thông, giám sát kỹ thuật số, các ứng dụng quân sự và chính phủ cũng như các nền tảng thử nghiệm và đo lường.

Product Model Name CPU Chipset LAN/ COM/ Expansion Memory
Bo mạch máy tính nhúng công nghiệp PICMG 1.0 SBC Nexcom PEAK 779VL2

PEAK 779VL2

3rd Gen. Intel® Core™ i7/ i5/ i3 B75 2/ 2/ PCI, ISA Up to 16GB DDR3 DIMMs
Bo mạch máy tính nhúng công nghiệp PICMG 1.3 SBC Nexcom PEAK 877VL2

PEAK 877VL2

LGA1156 Core™ i3/i5/i7 Q57 2/ 2/ one PCIe X16, four PCIe X1, four PCI Up to 8GB DDR3
Bo mạch máy tính nhúng công nghiệp PICMG 1.3 SBC Nexcom PEAK 886VL2

PEAK 886VL2

3rd Gen. Intel® Core™ i7/ i5/ i3 Q77 PCIex16, 4x PCIex1, 4x USB 3.0/ 4xUSB 2.0, 4x SATA 3.0/ 2x SATA 2.0 GbE Up to 16GB DDR3 DIMMs
Bo mạch máy tính nhúng công nghiệp PICMG 1.3 SBC Nexcom PEAK 887VL2

PEAK 887VL2

4th Gen. Intel® Core™ Desktop Processor Q87 PCIex16, 4x PCIex1, 4x USB 3.0/ 4xUSB 2.0 4x SATA 3.0/ 2x SATA 2.0, 2x GbE DDR3L Up to 16GB
Bo mạch máy tính nhúng công nghiệp PICMG 1.3 SBC Nexcom PEAK 888VL2

PEAK 888VL2

Skylake-S Q170/ H110 LAN: i219V and i211; Expansion: PEAK888VL2-Q support PCIex16, 4x PCIex1; PEAK888VL2-H support PCIex16 DDR4 Up to 32GB
Bo mạch máy tính nhúng công nghiệp (PICMG 1.0/1.3 SBC) Nexcom PEAK 889VL2

PEAK 889VL2

8th Gen. Intel® Core™ i7/i5/i3 Processor H310 PCH Q370 PCH 2/ 4/ M.2, (2280) x 1 DDR4 Up to 32GB