Trang chủ » Mobile Computing Solutions » Vehicle Mount Computer » Port Management

Port Management

Product Model Name CPU Chipset LCD/ Touch Wireless Options
Máy tính công nghiệp Vehicle IP65 màn cảm ứng 10.4 inch ( Port Management) Nexcom VMC 3020

VMC 3020

Intel Atom® x5-E3930 N/A 10.4" XGA TFT LCD Wi-Fi/3G/LTE/BT
Máy tính công nghiệp Vehicle IP65 màn cảm ứng 10.4 inch ( Port Management) Nexcom VMC 3021

VMC 3021

Intel Atom® x7-E3950 N/A 10.4" XGA TFT LCD Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 4.0
Máy tính công nghiệp Vehicle IP65 màn cảm ứng 12.1 inch ( Port Management) Nexcom VMC 4020

VMC 4020

Intel Atom® x7-E3950 N/A 12.1" XGA TFT LCD Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 4.0