Trang chủ » Nền tảng & Dịch vụ Thông minh » Point-of-Sales (POS) » POS Box PC

POS Box PC

NEXCOM Point-of-Sales (POS) box PC features high computing performance, green technology and OEM/ODM reliability that ensure the success of customer’s investment.

Product Model Name CPU Chipset LCD/ Touch LAN/ COM/ Expansion
Máy tính công nghiệp không quạt bán hàng POS Nexcom NPB 3550

NPB 3550

Atom™ D2550 Intel® NM10 N/A 1/ 4/ 2