Trang chủ » Nền tảng & Dịch vụ Thông minh » Point-of-Sales (POS)

Point-of-Sales (POS)

NexPOS, giải pháp Point-of-Sales (POS) của NEXCOM, có hiệu suất cao, công nghệ xanh và độ tin cậy OEM / ODM đảm bảo sự thành công trong đầu tư của khách hàng. Các tính năng của thiết bị đầu cuối POS NexPOS bao gồm trình chiếu bảng mặt trước IP 65, cảm ứng PCT, ổ cứng di động, triển khai màn hình thứ 2, có viền bezel hoặc thiết kế không quạt để đáp ứng nhu cầu đa dạng. Hơn nữa, một số thiết bị đầu cuối POS NEXPOS cũng cung cấp VESA hoặc gắn tường dựa trên yêu cầu lắp đặt.