Trang chủ » Mobile Computing Solutions » Vehicle Telematics Computer » Public Transit / Public Works

Public Transit / Public Works

Product Model Name CPU Chipset Memory Wireless Options
Máy tính nhúng công nghiệp không quạt In-Vehicle Nexcom VTC 1011

VTC 1011

Intel Atom® E3825 1.33GHz N/A Up to 8GB BT/WLAN/WWAN/ GPS
Máy tính nhúng công nghiệp không quạt In-Vehicle Nexcom VTC 1020-PA

VTC 1020-PA

Intel Atom® E3930 1.3GHz N/A Up to 8GB WLAN/WWAN/GPS
Máy tính nhúng công nghiệp không quạt In-Vehicle Nexcom VTC 6220-BK

VTC 6220-BK

Intel Atom® E3950 1.6GHz N/A Up to 8GB BT/WLAN/WWAN/GPS
Máy tính nhúng công nghiệp không quạt In-Vehicle Nexcom VTC 6221

VTC 6221

Intel Atom® E3950 1.6GHz N/A Up to 8GB BT/WLAN/WWAN
Máy tính nhúng công nghiệp không quạt In-Vehicle Nexcom VTC 7251

VTC 7251

Intel® Core™ 8th Gen. i7-8700T 2.4GHz Q370 Up to 64GB BT/WLAN/WWAN/ GPS
Máy tính nhúng công nghiệp không quạt In-Vehicle Nexcom VTC 1010

VTC 1010

Intel Atom® E3827 1.75GHz N/A Up to 8GB WWAN/ WLAN/ BT
Máy tính nhúng công nghiệp không quạt In-Vehicle Nexcom VTC 1021-BK/C2K

VTC 1021-BK/C2K

Intel Atom® E3940 1.6GHz N/A Up to 8GB BT/ WLAN/ WWAN/ GPS
Máy tính nhúng công nghiệp không quạt In-Vehicle Nexcom VTC 6210-BK

VTC 6210-BK

Intel® Atom™ E3845, 1.91GHz N/A Up to 8GB BT/WLAN/WWAN