Trang chủ » Máy tính công nghiệp tự động hóa IoT » Giải Pháp Phần Mềm » Remote Management Tools - Xcare™ 3.0

Remote Management Tools - Xcare™ 3.0

Xcare ™ 3.0, một công cụ quản lý từ xa, được thiết kế để giúp các nhà tích hợp hệ thống (SI) phát triển một công cụ quản lý từ xa với ít thời gian và công sức hơn. Xcare ™ 3.0 tích hợp Giao diện lập trình ứng dụng nhúng (EAPI), Máy khách thiết bị và Bảng điều khiển từ xa. Xcare ™ 3.0 cung cấp một nền tảng hợp nhất để giám sát và kiểm soát tới 36 máy tính nhúng của NEXCOM. Dựa trên Xcare ™ 3.0, SI có thể dễ dàng đưa ra một công cụ quản lý từ xa để giúp khách hàng thực hiện bảo trì chủ động và đảm bảo hoạt động tối ưu của máy tính NEXCOM mọi lúc.

Product Model Name Support OS Development Tool Utilities Embedded API
Remote Management Utility Nexcom Xcare™ 3.0

Xcare™ 3.0

Windows XP Pro, WES2009, Windows 7 Pro, WES Microsoft Visual, Studio 2008/2010 Device Client, Remote Console Watchdog timer, I2C Bus, Brightness control, GPIO, Storage