Trang chủ » Mobile Computing Solutions » Modular Vehicle Computer System » Security

Security

Product Model Name CPU LAN/ COM/ Expansion HDMI/ DVI/ VGA Wireless Options
Máy tính công nghiệp không quạt In-Vehicle 6 cổng PoE Gigabit Ethernet Nexcom MVS 2623-C6SMK

MVS 2623-C6SMK

Intel Atom® x7,E3950 2/3/5 1 x VGA 1 x HDMI 3 x WWAN 2 x WLAN
Máy tính công nghiệp không quạt In-Vehicle NVR 8 cổng PoE Gigabit Ethernet Nexcom MVS 2623-C8SK

MVS 2623-C8SK

Intel Atom® x7,E3950 2/3/3 1 x VGA 1 x HDMI 2 x WWAN 2 x WLAN
Máy tính công nghiệp không quạt In-Vehicle 6 cổng PoE Gigabit Ethernet Nexcom MVS 5603-C6SMK

MVS 5603-C6SMK

Intel® Core™ i7-6600U i3-6100U 2/3/5 1 x VGA 1 x HDMI 3 x WWAN 2 x WLAN
Máy tính công nghiệp không quạt In-Vehicle NVR 8 cổng PoE Gigabit Ethernet Nexcom MVS 5603-C8SU

MVS 5603-C8SU

Intel® Core™ i7-6600U i3-6100U 2/3/3 1 x VGA 1 x HDMI 2 x WWAN 2 x WLAN