Trang chủ » Mobile Computing Solutions » Vehicle Telematics Computer » Security

Security

Product Model Name CPU Chipset Memory Wireless Options
Máy tính nhúng công nghiệp không quạt In-Vehicle Nexcom VTC 6210-VR4

VTC 6210-VR4

Intel® Atom™ E3845 1.91GHz N/A Up to 8GB BT/WLAN/WWAN
Máy tính nhúng công nghiệp không quạt In-Vehicle Nexcom VTC 6222

VTC 6222

Intel Atom® E3950 1.6GHz N/A Up to 8GB BT/WLAN/WWAN
Máy tính nhúng công nghiệp không quạt In-Vehicle Nexcom VTC 7250-7C8

VTC 7250-7C8

Intel® Core™ 8th Gen. i7-8700T 2.4GHz Q370 Up to 64GB BT/WLAN/WWAN/ GPS
Máy tính nhúng công nghiệp không quạt In-Vehicle Nexcom VTC 7251-7C4

VTC 7251-7C4

Intel® Core™ 8th Gen. i7-8700T 2.4GHz Q370 Up to 64GB BT/WLAN/WWAN/ GPS