Trang chủ » Máy tính công nghiệp tự động hóa IoT » Tự động hóa nhà máy » Automation Softlogic Controller

Automation Softlogic Controller

Với sự ra đời của Công nghiệp 4.0, bộ điều khiển IoT dựa trên PC là một phần quan trọng cho IP-based Factory-of-Things. Bộ điều khiển IoT dựa trên PC của NEXCOM hợp nhất các máy tính có độ tin cậy cao, cũng như khả năng giao tiếp và tính toán được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng tự động hóa nhà máy. Các bộ điều khiển IoT dễ dàng lập trình điều khiển thông qua bộ công cụ Control RTE và SoftMotion. Sử dụng các thư viện về chức năng chuyển động và logic có thể tái sử dụng, các sơ đồ điều khiển có thể được phát triển với giảm bớt nỗ lực lập trình để triển khai nhanh các bộ điều khiển SoftPLC và IoT.

Product Model Name Max. I/O Points Max. Axes Control Group Cycle Time (ms)
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 8 inch Nexcom APPC 0842T

APPC 0842T

1024 - - 0.5
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 12.1 inch Nexcom APPC 1247T

APPC 1247T

1024 24 - 0.5
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 15 inch Nexcom APPC 1542T

APPC 1542T

1024 24 2 0.5
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 15 inch Nexcom APPC 1562TP2E-DC

APPC 1562TP2E-DC

>1024 64 6 0.5
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 15.6 inch Nexcom IPPC 1642P

IPPC 1642P

1024 24 2 0.5
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 17 inch Nexcom IPPC A1772PE2-DC

IPPC A1772PE2-DC

>1024 64 6 0.5
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng 17 inch Nexcom IPPC A1772TFE2-DC

IPPC A1772TFE2-DC

>1024 64 6 0.5
Máy tính công nghiệp điều khiển tự động hóa Nexcom NIFE 100/101

NIFE 100/101

512 12 - 1
Máy tính công nghiệp điều khiển tự động hóa Nexcom NIFE 200/200P2E

NIFE 200/200P2E

>1024 24 NIFE 200: 1~2 /NIFE 200P2E: 2 NIFE 200: 0.5~1 /NIFE 200P2E: 0.5
Máy tính công nghiệp điều khiển tự động hóa Nexcom NIFE 300/300P2E

NIFE 300/300P2E

>1024 64 (Core i3): 2~6 /(Core i5): 6 /(Core i7): 6 0.5