Trang chủ » Máy tính công nghiệp tự động hóa IoT » Giải Pháp Phần Mềm

Giải Pháp Phần Mềm

NEXCOM cam kết cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp tùy chỉnh cho gói giải pháp phần mềm nhúng để tối ưu hóa các yêu cầu chuyên dụng của khách hàng. Dịch vụ giải pháp phần mềm bao gồm từ BIOS cấp thấp, boot-loader, trình điều khiển thiết bị, API nhúng cấp trung, Hệ điều hành nhúng (Microsoft Windows CE, Windows XP, Windows 7, Windows 8, IntervalZero RTX2012, RTX64 2013 và QNX), tiện ích quản lý nền tảng Xcare ™ 3.0 ở cấp độ cao. Ngoài ra, NEXCOM cũng cung cấp dịch vụ tích hợp phần mềm ứng dụng của bên thứ 3.