Trang chủ » Thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số với đầu nối đồng bộ NEXCOM TCA5170 và ADVA

Thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số với đầu nối đồng bộ NEXCOM TCA5170 và ADVA

Chuyển đổi kỹ thuật số thông qua NFV (Ảo hóa chức năng mạng) và SDN (Mạng được xác định phần mềm) được dự đoán sẽ đóng một vai trò quan trọng trong mạng 5G. Khi ngành công nghiệp mạng tăng tốc để cung cấp làn sóng chuyển đổi cơ sở hạ tầng, nguồn mở (ví dụ OPNFV, OSM, ONAP, ODL, ONOS, OpenStack, v.v.), các dự án làm việc và các cơ quan tiêu chuẩn hóa (ví dụ: IEEE, 3GPP, MEF, ONF, MEC, NGMN, ETSI NFV, v.v.) phối hợp với nhau để phát triển các khả năng thích ứng 5G, cung cấp khả năng cắt mạng và đảm bảo độ trễ cực thấp, công suất cực cao, khả năng mở rộng và tính linh hoạt.

Cả NFV và SDN là những trình hỗ trợ  cho các lớp 5G và cung cấp các thành phần cần thiết trong kiến trúc, thiết kế, vận hành và quản lý mạng. Vì NFV và SDN được nhúng trong môi trường chia sẻ 5G để truy cập, vận chuyển, mạng lõi và cạnh trên nền tảng đám mây, chạy trên uCPE với nhiều VNF (Chức năng mạng ảo).

ADVA đang đóng một vai trò hàng đầu trong NFV và SDN cho sự phát triển 5G với Bộ kết nối đồng bộ, chạy trên phần cứng white-box uCPE ở mạng EDGE. ADVA có chuyên môn về ảo hóa cạnh phân tán để tạo ra một mạng kinh tế đáng tin cậy với các API mở (Giao diện lập trình ứng dụng) và VNF. NEXCOM đang hợp tác với ADVA ráp để phát triển uCPE sẵn sàng theo yêu cầu NFV & SDN cho PaaS (Nền tảng là dịch vụ). Sự hợp tác đơn giản hóa cảnh quan ảo hóa để kiếm tiền từ NFV & SDN theo tỷ lệ.

TCA 5170 của NEXCOM dựa trên ADVA Esemble Connector, là phần cứng phân chia white-box sẽ được kiểm nghiệm là Intel® Select Solutions cho uCPE trên một giải pháp tích hợp đầy đủ. TCA 5170 hỗ trợ bộ xử lý Intel® Xeon® D lên đến 18 lõi và dung lượng bộ nhớ tối đa 512 GB. Nó có thể hỗ trợ nhiều VNF thay cho các máy đơn chức năng. Các giao diện mạng có thể mở rộng cung cấp một phạm vi linh hoạt rộng để thích ứng với tốc độ kết nối khác nhau, tức là tốc độ kết nối 1G / 10G / 25G / 40G / 100G. Intel® Xeon® D-2100 ở cốt lõi của TCA 5170 hỗ trợ Intel® Advanced Vector Extension 512 (Intel® AVX-512), Hướng dẫn mới về mã hóa nâng cao Intel® (Intel® AES-NI) và Công nghệ QuickAssist của Intel® (Intel® QAT).

Chia sẻ: