Trang chủ » Mobile Computing Solutions » Vehicle Telematics Computer » Vehicle Gateway

Vehicle Gateway

Product Model Name CPU Chipset Memory Wireless Options
Máy tính nhúng công nghiệp IoT Gateway In-Vehicle Nexcom VTC 1910-S

VTC 1910-S

Intel ATOM E3815, 1.46GHz N/A Up to 8GB WLAN/WWAN/GPS
Máy tính nhúng công nghiệp IoT Gateway In-Vehicle Nexcom VTC 1911-IPK

VTC 6210-VR4-1

Intel ATOM E3815, 1.46GHz N/A Up to 8GB BT/WLAN/WWAN/ GPS