Trang chủ » Nền tảng & Dịch vụ Thông minh » Embedded Touch Computer » Wide Screen Touch Computer (XPPC)

Wide Screen Touch Computer (XPPC)

Product Model Name CPU Expansion Slots LCD/ Touch Memory
Máy tính công nghiệp màn cảm ứng 23.8 inch (Wide Screen Touch Computer) Nexcom XPPC 24-100

XPPC 24-100

Intel® Celeron® J3455 1 x mini-PCIe slot, 1 x M.2 M key 2242 slot 23.8 TFT FHD 1920x1080 10 Points P-Cap 1 x DDR3L Up to 8GB
Máy tính công nghiệp màn cảm ứng 10.1 inch (Wide Screen Touch Computer) Nexcom XPPC 10-100

XPPC 10-100

Intel® Celeron® J3455 1 x mini-PCIe slot, 1 x M.2 M key 2242 slot 10.1 TFT WXGA 1280x800 10 Points P-Cap 1 x DDR3L Up to 8GB